Cine suntem

Solidus este un program educațional complex prin care oferim salariaților organizațiilor partenere resurse vitale de cunoștințe și deconectare de mediul urban, îmbunătățind calitatea vieții acestora.

AdLittera are o vastă activitate în domeniul edutainment (educație prin divertisment), făcând parte din Industria creativă și culturală din 2010. Solidus a fost inițiat de Petre Udrea, Directorul de programe al Asociației AdLittera, ca un concept de LOG OUT, de ieșire din banalul cotidian și vacarmul urban, plasând toate cursurile și workshop-urile în cadru natural.


Ce oferim

Solidus oferă programe educaționale aplicate pentru adulți, prin implementarea și dezvoltarea valorilor culturale universale, pornind de la principiile pedagogice ale filosofului Epicur. Prin proiectul Solidus, în cursurile și atelierele de creație, dorim să aducem mai aproape plăcerea de a învăța și punem mai mult accent pe descoperirea liniștii interioare și a seninătății. Descoperirea personală (auto-cunoașterea) și dezvoltarea profesională sunt cele două atribute care dau sens calității vieții individului. Solidus este un concept care poate fi implementat la orice vârstă, îmbină armonios „plăcutul cu utilul” și, în funcție de obiectivele cursurilor non-formale, se folosesc metode interdisciplinare și transdisciplinare pentru a aduce beneficii cursanților și, implicit, clienților noștri.

Oferim susținere salariaților și acordăm sprijin angajatorilor pentru:

 • Atragerea talentelor în Organizație
 • Planuri eficiente de compensare și/sau recompensare
 • Retenția talentelor în Organizație
 • Fidelizarea Partenerilor (Clienților și/sau a Furnizorilor)
 • Inovație în departamentele HR și Comunicare internă /PR
 • Implicarea salariaților în programe de responsabilitare socială ale Organizației și/sau aderarea la alte cauze nobile
 • Îmbunătățirea experienței de salariat
 • Îmbunătățirea calității vieții salariatului

Cum implementăm

Cercetările asupra calității vieții s-au concentrat pe două metodologii principale de măsurare. Prima metodologie, denumită bunăstarea subiectivă se bazează pe niveluri raportate personal de fericire, plăcere, împlinire și altele asemenea. A doua metodologie utilizează așa-numita măsurare obiectivă a calității vieții, prin indicatori cuantificabili sociali, economici și de sănătate. De exemplu, măsurile obiective includ indicatori de producție economică, grad de cultură generală, speranța de viață etc.-date care pot fi colectate fără a analiza direct persoanele evaluate.

Prin programele Solidus îmbinăm cele două experienţe, dar le măsurăm distinct. Viața armonioasă a salariatului este datorată și de implicarea organizației angajatoare, și de gradul de receptivitate și înțelegere al salariatului, și de mediul economico-social din care provine acesta.Conceptul Solidus de divertisment educațional este folosit pentru construirea de programe de învățare pentru organizații. Procesul prin care ajungem la creșterea calității vieții salariatului este adaptarea contemporană a unui antic concept filosofic, Ataraxie.


Ce ne diferențiază

În urmă cu mai bine de 2000 de ani, Epicur prezenta în fața discipolilor săi un concept filosofic bazat pe teoria fericirii raționale a individului, pe care l-a denumit Ataraxie.

De atunci, acest concept de viață, bazat pe detaşare, pe lipsa fricilor și a frustrărilor acumulate, promovează o justă reglementare a plăcerilor, viața înțeleptului fiind temperată, contemplativă și virtuoasă. Să poți face lucruri cu plăcere la locul de muncă este deja un lucru foarte greu de realizat în condițiile actuale. Și totuși, noi vrem să aducem Ataraxia în viața salariaților, cu sensul de armonie, liniște interioară și plăcere rațională.

Preluat din filosofia epicuriană, conceptul de ataraxie a traversat secole și a fost utilizat din Grecia antică până în zilele noastre. Astăzi întâlnim tot mai des programe de dezvoltare profesională, autocunoaștere și exerciții fizice. De curând, în toate programele propuse salariaților s-au implementat tehnici chinezești de educație fizică ori binecunoscutul yoga. Toate aceste concepte (americanizate) se învârt și în sensul de „ocupație, încercare, performanță” ale salariatului. Astăzi, poartă mai multe denumiri generice, spre exemplu programe Wellness sau Well-being, cu procedee de tipul Work & Life Balance, Stress Management etc.

Întelegând exact infrastructura organizației, analizăm variantele de optimizare a proceselor de creștere a performațelor salariaților și oferim Ataraxia, ca soluția optimă, garantând rezultatul. Creșterea calității vieții angajaților se reflectă în rezultate, prin creșterea gradului de interes și preocupare de dezvoltare profesională, dar și de diminuare a stresului.

Credem cu tărie într-o relație de parteneriat solid, bazată pe încredere și respect reciproc cu clienții noștri, pentru a garanta succesul soluțiilor implementate, împreună să putem crește productivitatea angajaților și pentru a eficientiza costurile cu neprețuita resursă umană. Oferim inspirație pentru a ajunge la ataraxie.


Cui ne adresăm

Solidus este un instrument de consolidare a cunoștințelor și de dezvoltare a aptitudinilor creative. Clienții noștri sunt organizațiile care sunt interesate să îmbunătățească calitatea vieții angajaților săi. Prin semnarea unui Acord de parteneriat, salariații organizației pot beneficia de reduceri și alte facilități. Semnarea acestui Acord nu implică organizația cu nimic financiar, neexistând costuri directe sau ascunse.

Programul Solidus se adresează:

 • Antreprenorilor, pentru că sunt direct interesați să ia decizi majore privind managementul talentelor, dorind să înteleagă mai bine nevoile și dorințele propriilor salariați;
 • Managerilor de top și executivilor, pentru că înțeleg necesitatea unui partener de afaceri care prestează servicii Business to Business pentru Organizație dar și Business to Consumer în cadrul Acordului de parteneriat, pentru salariații acesteia;
 • Directorilor și managerilor de HR, pentru că înțeleg directiile strategice în care se îndreaptă domeniul lor și pot decide timpuriu cum pot produce schimbarea;
 • Unui decident care, într-o relație interdepartamentală Achiziții + Vânzări + HR, înțelege nevoia de consolidare a relațiilor cu producătorii, retailer-ii sau clienții, implementând programe edu cu scopul de fidelizare a acestora;
 • Experților în Recrutare (Talent Aquisition), pentru că doresc să fie la curent cu cele mai noi și creative metode de atragere a candidaților de valoare în „posturi cheie”;
 • Întreprinzătorilor HR Business, pentru că vor să aprofundeze un alt limbaj al resurselor umane, bazat pe plăcerea salariaților de a învăța constant, pentru descoperirea talentelor individuale și dezvoltarea profesională a fiecărui salariat;
 • Specialilștilor în cultura organizatională, pentru că sunt mereu preocupați de comunicarea și implementarea valorilor Organizației și care au nevoie de soluții de consolidare a echipelor și de fidelizare a Salariaților;
 • Furnizorilor de servicii HR (firme de recrutare, de training, payroll, leasing de personal, consultanță, dreptul muncii ș.a.) si care doresc sa fie la curent cu nevoile si problemele de interes ale clienților lor.

Beneficiari

În primul rând, Organizațiile, indiferent dacă sunt pro-profit sau non-profit, sunt beneficiarele programelor educaționale ale Agenției ACTe.

Programele pentru salariați cuprind cursuri intensive de limbi străine, cursuri non-formale și workshop-uri creative. Prin formarea unui grup de minimum 10 persoane se pot organiza Excursii și Tabere Solidus Adult, cu diverse tematici, beneficiind de reduceri considerabile.

Programele pentru copiii angajaților cuprind cursuri non-formale și ateliere de creație și o vastă paletă de tematici, prin website-ul dedicat elevilor (ciclurile primare, gimnaziale și preuniversitare), domeniul edu: Tabere 365 zile.

Programele dedicate familiei angajatului trebuie să întrunească doar două condiții: prima, să acceseze un serviciu edu la care vor participa membrii familiei sale (rude de gradul întâi), în aceiași perioadă, fie că sunt cursuri sau tabere pentru adulți, iar a doua condiție este ca Organizația unde este salariat să aibă semnat Acordul de parteneriat cu Asociația noastră. Pentru detalii, se poate accesa Tabăra de parenting.


Scopuri comune

Salariații și organizațiile din care aceștia fac parte au scopuri comune. Nu întotdeauna au și valori comune. Prin metaprogramele propuse de Solidus, salariații își vor putea descoperi noi aptitudini, vor putea aprofunda domenii vocaționale și vor deveni mai creativi în atingerea rezultatelor. Principiul esențial al unui mix de procese (gândirea deliberată de a fi în opoziție, curățirea minții de informații reziduale, gândirea laterală, ieșirea din norme și tipare ș.a.) este acela că orice angajat, în mod particular, are un punct de vedere de a privi lucrurile și, defapt, acesta reprezintă doar unul dintre nenumăratele moduri posibile.

Programele noastre au o axă foarte importantă: buna dispoziție și relaxarea. De aceea, Solidus a ales ca programele de descoperire personală și dezvoltare profesională să fie organizate în cadru natural, pentru a valorifica la maximum capacitățile creative ale angajaților. Taberele tematice își vor face efectul printr-o creștere a capacității de a propune idei noi, de a găsi soluții și de a obține rezultate uimitoare. Rezultatele vor fi extrem de plăcute, pentru toți cei implicați!


„Plăcerile spiritului sunt superioare celor aparținând corpului, și ambele trebuie satisfăcute cu inteligență, încercând să se ajungă la ataraxie” – EpicurServiciile Solidus

Solidus ProfesionalTM este un pachet de servicii educaționale integrate care are ca obiectiv îmbunătățirea calității vieții salariatului, în timpul și în afara orelor de program. Acest pachet reprezintă o oportunitate extraordinară de a extinde baza de cunoștințe a angajaților prin organizarea de evenimente de tipul: team-building, cursuri și traininguri, activități specifice consolidării cunoștințelor și eticii profesionale.


Solidus TichetTM  este un serviciu de tip „voucher” pentru proprii salariați și pentru partenerii organizației. Acest serviciu are ca scopuri integrarea stimulentelor în creșterea randamentului angajaților și fidelizarea partenerilor. Printre beneficiile directe ale organizației sunt motivarea și recompensarea angajaților, creșterea cotei de încredere a partenerilor, aduce economii organizației, poate constitui un argument suplimentar în negocierea salarială. Unul dintre avantajele pe care îl are acest serviciu este aprecierea echipei și un mediu de lucru de invidiat prin accesul la metaprograme educaționale.


Solidus EticTM este un program de incluziune în grupul organizațiilor responsabile, acestea dorind să opereze economic în mod etic, să își asume răspunderea pentru un eventual impact negativ al operațiunilor sale și, în același timp, să-și asigure competitivitatea și creșterea sustenabilă. Etica evidenţiază mecanismele interioare care determină acţiunile omului, comportamentul lui în interacţiunile cu cei din jur, incluzând mediul organizațional și extizându-l până la mediul de afaceri.


„Înțeleptul trebuie să știe să-și cultive plăcerile.” – Epicur