Solidus TichetTM are ca obiective:

 • creșterea gradului de motivare și implicare a salariaților,
 • îmbunătățirea productivității și a preformanței,
 • promovarea eticii în interiorul organizației
 • progresul personal al calității vieții salariaților
 • grija și responsabilitatea socio-culturală a comunității din care face parte organizația
 • fidelizarea clienților și a partenerilor de afaceri,
 • încurajarea clienților sporadici sau întâmplători de a deveni clienți fideli.

În funcție de obiectivele pe care le stabilește Organizația, AECA propune să cuprindă teme de la poziţionarea pe piaţă, bazată pe cerere şi concurenţă, până la etapele de extindere, toate elementele care desemnează produsul sau serviciul, canalele de distribuţie, politicile de preţ, filosofia de contact cu clientul, standardele de comportament ale personalului şi expresia brandului în operaţiuni – toate aceste elemente sunt desenate şi aplicate în acord cu clientul.

Tichet-in:
Stimulente non-financiare – pentru proprii salariați

Sport & Edutainment

Motivarea şi recompensarea angajaţilor este o componentă majoră politicilor de personal spre care converg celelalte proceduri (definirea postului, recrutarea şi selecţia, inducţia şi integrarea profesională, formarea competenţelor şi dezvoltarea profesională, evaluarea activităţii profesionale) şi care are consecinţe importante asupra multor procese organizaţionale: 

 • definirea nivelului de randament individual (implicit şi nivelul de profitabilitate a unităţii),
 • gradul de satisfacţie profesională,
 • frecvenţa acuzelor de stres, surmenaj sau boli profesionale,
 • apetenţa pentru punerea în practică a unor strategii individuale de dezvoltarea profesională /promovare ș.a. 

Avantaje pentru Organizație

 • Discount consistent
 • Deductibilitate fiscală și scutire de taxe
 • Ușor de implementat
 • Cele mai bune servicii edutainment pentru angajați

Beneficii pentru Salariați

 • Primesc un bonus considerabil destinat exclusiv vacanței active
 • Petrec timp de calitate cu cei dragi
 • Se întorc la muncă mult mai relaxați și au un tonus ridicat reflectat în randament

Recompensele oferite în funcție de rezultate, ambiționeaza echipele înspre obținerea unor performante de excepție, iar frecvența va genera o omogenizare mai mare a echipelor, departamentelor și, privit individual, o proiecție pentru un randamant mai bun al fiecărui angajat.

Mai jos, se află un studiu de caz relevant pentru a evidenția beneficiile financiare:

Tip serviciu educațional Tabără „Club de conversație în limbă străină”
(zona Zărnești, BV)
Tabără de creație „Storytelling”
(zona Sâmbăta de sus, BV)
Tabără educațională pentru copiii salariaților „Dezvoltare personală prin activități montane”
(zona Rucăr, AG)
Preț / persoană 2500 lei 2800 lei 1250 lei
Reducere oferită de programul Solidus Tichet 20%
Plata făcută de Organizație în numele Salariatului său
2000 lei 2240 lei 1000 lei
Dacă Angajatorul ar fi oferit aceeași sumă către Salariatul care are CIM (tip bonus), atunci ar plăti următoarele impozite contribuții plătite de Salariat (aprox. 42.6%) 1065 lei 1193 lei 533 lei
contribuții plătite de Organizație (aprox. 33.24%) 831 lei 931 lei 416 lei
iar costul real al Angajatorului ar putea fi: 4396 lei 4924 lei 2198 lei
Parametrii finali ai Contractului de parteneriat cu AECA Valoarea tichetului/ salariat
2500 lei 2800 lei 1250 lei
Suma achitată de către Organizație
(aplicând reducerea)
2000 lei 2240 lei 1000 lei
Valoarea totală a economiilor făcute 2396 lei 2684 lei 1198 lei
Valoarea procentuală de economie 54,50%

___
simulare pe legile fiscale în vigoare, 2017

 

Tichet-on:
Programe de Fidelizare – pentru parteneri

Training & Entertainment

De la diagnoză până la implicare, echipa Solidus TichetTM conlucrează strâns cu clienţii pentru a determina pârghiile de creştere ale eficienţei afacerilor şi elaborează matricile de dezvoltare, până la nivelul de planuri operaţionale şi bugete, care să sprijine aplicarea acestor pârghii. De aceea, printr-un mix de soluţii realiste, aplicabile şi care au rezultate imediate, propunem metaprograme de fidelizare a partenerilor, în calitatea lor de Furnizori sau de Clienți.

Prin metaprogramele Solidus TichetTM propunem un concept de edutraining, cu programe educative și recreative.

Avantaje pentru Organizație

 • Discount de până la 20% din prețul de achiziție
 • Deductibilitate fiscală și scutire de taxe
 • Ușor de implementat
 • Acces la cele mai bune servicii edutainment pentru angajați

Beneficii directe

 • Primesc gratificație (precum bonus considerabil) destinată exclusiv vacanței active
 • Primesc respectul cuvenit unui Partener loial
 • Petrec timp de calitate, într-o companie plăcută
 • Se întorc la muncă mult mai relaxati și au un tonus ridicat reflectat în randament

Oferta Taberelor Solidus include:

 • cursuri non-formale sau ateliere de creație
 • activități recreative;
 • foc de tabără
 • meniu la cerere: barbeque, proțap/ picnic câmpenesc/ raw vegan
 • excursii / drumeții
 • vizitarea obiectivelor turistice/ culturale
 • workshop-uri/ seminarii specializate

 


Urmărește programele noastre de Tabere tematice

Tabere de aventură
Tabere de creație
Tabere de limbi străine